جدیدترین ها

۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار کل شهرستان در سال ۱۴۰۱

اعتبارات شهرستان فراشبند توزیع شد/ ۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار کل شهرستان در سال ۱۴۰۱ / اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار جهت تکمیل پل خیابان شهید صیاد شیرازی / رشد ۴۵ درصدی بودجه نسبت به سال گذشته Read more

پیشنهاد سردبیر :

۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار کل شهرستان در سال ۱۴۰۱

اعتبارات شهرستان فراشبند توزیع شد/ ۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار کل شهرستان در سال ۱۴۰۱ / اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار جهت تکمیل پل خیابان شهید صیاد شیرازی / رشد ۴۵ درصدی بودجه نسبت به سال گذشته Read more

خرمای زاهدی فراشبند  با کیفیت ترین خرمای صادراتی کشور

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team