مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    ali

    فائزه رفسنجانی فکر میکنه ستاد انتخاباتیهای احمدینژاد مثل ستاد انتخاباتی پدرش بوده که فقط یک واحد فرهنگی در اصفهان از پول مردم حدود سه میلیارد فقط خرج یک ستاد پدرشون کرد.پدر شما همینکه مواظب خود شما بود تا کمتر به نظام ضربه بزنید احتیاجی نبود مواظب انتخابات باشه.فائزه رفسنجانی یادش رفته پدرشون در دور اول چطور رای اورد.فائزه رفسنجانی یادش رفته در انتخابات مجلس پدرشون چطور اقای بیست شد.که انصراف داد.فائزه رفسنجانی یادش رفته که ادم هرچه مشکل امنیتی داشته باشد باز بهتر از اینکه با خرج بیت المال از انگلیس ایرانیها را با هواپیما وارد کند تا کشور را به اشوب بکشاند.

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.