مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    ناشناس

    برجام را مجلسی تصویب کرد در ۲۰دقیقه که بیشترین اعضای آن اصلاح طلب بودند پس تلاش نکنید مجلس را از دولت جدا کنید . آن وقت که صدای ساز و شادیتان در پارک ها بلند بود باید به فکر اکنون می بودید .

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.