مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    راحله

    کار پسندیده ای تسط ای پزشک انجام شده
    امیدوارم پزشکان مختلف با درآمد بالایی که دارند در توسعه شهرستان سرمایه گذاری کنند

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.