مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    فرود

    سلام…جاده جدید فراشبند به فیروزآباد ، نماد تنبلی ، عدم مسئولیت پذیری، منفعت طلبی و … مسئولین می باشد.
    گنبد مشکل بزرگی است ، این مسیر به سرانجام موفق نمی رسدوباید مسیر این جاده عوض شود…

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.