مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    محمد

    بدترین و بی نظم ترین و پارتی بازی ترین بانک در فراشبند بانک ملی هست
    متاسفانه ریاست شعبه بسیار ضعیف هستند

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.