مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    حسین

    تشکر از زحمات مداوم آقای حسینی نژاد که انرژی خوبی به خانه شطرنج داده و باعث پویایی این هیئت شده

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.