مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    امیر

    *مردمی که به تفنگ معتقدند ؛ نابود خواهند شد . چرا که هستند کسانیکه تفنگهای بهتر و قوی تری دارند . تفنگها همدیگر را نابود میکنند . اما مردمی که اندیشه دارند و به اندیشیدن معتقدند ، روز به روز به سوی کمال و خوشبختی خواهند رفت ، اگر دیگران اندیشه های بهتری داشته باشند باعث رشد اندیشه ی سایرین میشوند ، چرا که اندیشه ها یکدیگر را نابود نمیکنند بلکه صیقل میدهند* ?????

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.