مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    فرود

    سلام…ضمن عرض خداقوت به رزمندگان عزیز منجمله گدان الفتح………….از همه رزمندگان گردان الفتح درخواست میشود برای تکمیل جاده جدید فراشبند به فیروزآباد که در قسمت گنبد نمکی به مشکل برخورده و پیمانکار این موضوع را بهانه کرده و خیلی ضعیف نسبت به تکمیل جاده اقدام می کند اقدامی هرچند در حد درخواست کتبی به نماینده ، فرماندار و غیره انجام دهند…برخورد جهادی لازم است….باتشکر

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.