مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    فرود

    سلام… کرمپور بعد از چندین سال هنوز موفق نشده ۶۰۰ مترگنبدنمکی جاده جدید فراشبند به فیروزآباد را درست کند ، حالا می خواهد موضوع کم آبی را حل کند؟؟

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.