مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    حجت

    دو معدن عمده و بزرگ کارخانه کربنات سدیم در حوزه شهرستان فراشبند قرار دارد.امیدواریم سهمیه اشتغال جوانان شهرستان فراشبند در این کارخانه مدنظر مسولین امر قرار گیرد

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.