مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    سعیده

    واقعا این دولت در حوزه سلامت به داد مردم رسید و هزینه ها را بسیار کاهش داد

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.