مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    معلم

    باعرض سلام قابل عرض است که آیا توزیع شیر فقط اختصاص به مدارس فراشبند در هفته آینده هست یا توزیع سراسری ؟ اگر فقط اختصاص به فراشبند هست مرحبا به پیگیری اما اگه طرح سراسری است ودر کل مدارس کشور توزیع خواهدشد این نه خبر جدیدی است ونه اقدام مهم بلکه توزیع شیر مدارس روال عادی ومعمول می باشد.

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.