مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    همشهری دور از وطن

    به عنوان یک همشهری دور از وطن و جدای از حزب گرایی و جناح گرایی سیاسی به داشتن حاج حیدرها افتخار میکنم
    امیدوارم همه سیاست مداران شهر چه اصول گرا و چه اصلاح طلب همچون حاجی پیشرفت کنند و مایه افتخار شهر گردند

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.