مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    ناشناس

    اجاره دادن فضای آموزشی وفرستادن دانش آموزان به مدرسه ایی دیگر بصورت دونوبته خلاف قانون است جناب فرماندار هم این موضوع را می داند .با افتتاح یک مدرسه پنجاه نفر مشغول به کار شده اند خیلی عجیب است اگر این ادعا درست باشد وتعداد مدارس غیر دولتی در شهرهای بزرگ را در نظر بگیریم آمار بیکاری باید به شدت پایین بیایید .

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.