مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    عبداله

    سلام جناب مرادی انسانی خلاق و با هوشی هستند که میتوانند بخوبی از فرصت ها استفاده کنند.. چندین ماه کمیته های مختلف تشکیل شد. وظایف تعریف شد. کار در یک بستر علمی به زیبایی ارایه شد. فکر نمیکردیم تیم برگزار کننده بتوانند در شرایط روستا و کمبود امکانات کاری در این سطح انجام دهند.این همایش برکات و آثار خیر و تاثیرات علمی داشته و از نتایج آن میبایست بخوبی استفاده شود.البته در سطح شهرستان نیاز بود تبلیغات بیشتری صورت گیرد با اینکه همایش علمی بود و از سطح بالایی برخوردار بود.شهرستان میبایست قدردان زحمات جوانان فرهیخته و اندیشمند باشد و مورد حمایت جدی قرار گیرند. به برکت دولت تدبیر و امید این گونه همایش های منطقه ای برگزار میگردد.

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.