مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    رضا خاتونيان

    خدا قوت جانانه به مدیران ودست اندر کاران محترم سایت آبپا به خاطر این آمار،ای کاش دست اندر کاران سایت شهرستانهای فیروزآباد وقیروکارزین هم سری به سایت شما میزدندواینچنین آمارآرا آندو شهرستان را برروی سایت قرار میدادند.

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.