مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    سید

    با این حجم کمک وبافت فرش و ساخت مسکن پس دیگه کسی تو فراشبند مددجوی کمیته نیست.

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.