مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    ناشناس

    وقت اون نرسیده ک فیروزاباد خودش ی نماینده جدا برا مجلس داشته باشنو و قیروکارزین و فراشبند ی کاندید مستقل

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.