مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    ali

    خاستار استیضاح وزیر صنعت هستیم….

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.