مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    رضا خاتو نيان

    لبیک یا خامنه ای

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.