مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    فرزاد

    رفــتنـت آتــش بـه جـانم کـشیـد هـــادی عزیـز.
    انصافا دیگه حال فوتبال رو ندارم.

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.