مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    احمد

    نهایتا ۴۰۰ میلیون خرج داره چنین ساختمانی. بقیش چی شده؟ ۳۰۰ میلیون دیگش کجا رفته؟؟؟

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.