مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    علی

    باسلام وعرض ادب خدمت سکان داران عدالت درکشور جمهوری اسلامی ایران پرونده ای درفراشبند داشتیم که اینجانب پیگیر پرونده بودم (دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس حقوق)ومتاسفانه پس ازگذشت حدود یک سال شاکی پرونده بامجرم آن دردفتر اسناد رسمی توافق میکنندوپس از توافق ومراجعه به دادگاه درکمال ناباوری متاسفانه تعدادی از اوراق پرونده که برای شاکی هم حیاتی بوده عدم وجود آن درپرونده تثبیت شده ودر سیستیم نیز ثبت نشده با مراجعه به قاضی شعبه وحتی مراجعه به رییس دادگاه واثبات به طور لفظی تسلیم مدارک فوق الذکر متاسفانه هیچ نتیجه ای محقق نگردیدوحاشیه ناصواب برحقیقت محض غلبه کرد.عاجزانه از سکان داران عدالت خواهشمندیم دقت عمل بیشتری به خرج دهند تا شاهد چنین وقایعی نشده وعدالت محقق گردد.عدالت یکی از شاخصه های مهم حکومت اسلامی است.باتشکر ویژه

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.