مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    فرود

    سلام…ای کاش نماینده فراشبند و فیروزآباد هم جهت اخذ اعتبار با وزیر راه دیدار و ار را به فراشبند دعوت می نمودند تا جاده فراشبند فیروزآباد سریعتر ساخته شود تا کمتر کشته بدهیم………………………نماینده فریدونی وفرماندار فیروزآباد همت کنید.

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.