مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    قربانی.م

    مرحوم محمد بهمن بیگی با این حرکت جهاد گونه اش سرنوشت همه کوچ نشینان و یک جانشینان را تغییر داد ولی در زندگی اش فرصت قدر دیدن و تکریم از کف ما رفت
    روحش شاد و یادش گرامی

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.