One Comment

  1. 1

    دژگاهي

    همه عکس های فرماندار و جلسات شورای اداری را از پشت میگیرید .کیفیت عکس هم متاسفانه ضعیف و بسیار بد گرفته می شود.اگر پول جهت خرید دوربین خوب ندارید یا عکاس خوب در فرمانداری نیست از کمیته امداد یا همیاری مردم استفاده کنید شاید پول دوربین جمع شود.
    واقعا برای شهرستان متاسفم

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.