مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    فراشبند

    بهتر بود روپوش کار رو در بیارن چون با همین روپوش باید دوباره برگردن توی ازمایشگاه یا ویزیت بیمار.

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.