مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    مراد

    تندیس صولت الدولله قشقایی در شیراز چرا نیست کم برای ایران وخاک جنگید کتاب فارس وجنگ بین الملل شاهد است

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.