مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    قاسم

    جالب بود.تاریخ ایالت فارس بدون در نظر گرفتن نقش ایل بزرگ قشقایی و همه فراز و فرود های مترتب برآن وبخصوص ایلخانی (صولت الدوله)آن و فرزندان ایشان قابل تفسیر و بیان نیست.به هر حال حب و بغض ها هنوز اجازه واکاوی دقیق آن را میسر نکرده است.

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.