مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    اسمان

    بابا تو هیچ کاره ای مگه یادت نیس میگفتی فیسبوکو فیلترشو ورمیدارم تو زورت به فیلتره فیسبوک نمیرسه میتونی بیکاریو کم کنی؟

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.