مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    کارمند

    یادمان باشد :هر پسمانده ای که به زمین می اندازیم قامت یک نفر را خم می کند.

    آنان که پاکروانند نسیم دل انگیز زیبایی اند(تقدیم به گروه کوهنوردی گلستان و تیم اکتشاف)

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.