مطالب مشابه

6 Comments

 1. 1

  اسمان

  گوشمون پره از این وعده وعیدا و گول زدنا.هیچ تغییری ایجاد نمیشه تو وضع مردم

  پاسخ
 2. 2

  جواب اسمان

  از بس حسود و خود خواهیم

  پاسخ
  1. 2.1

   fc14

   نه که حسود باشیم. واقعیت همینه…
   همه اش وعده وعده وعده

   پاسخ
 3. 3

  اندیشه

  کم آبی برای شهرستان معضلی ست که باید دراولویت برنامه های دولت قرارگیرد.
  این مشکل همه است ،کشاورز وسرمایه دار وفقیر وثروتمند یا شهری وروستائی وعشایری هم ندارد.حیات وزندگی مردم به حل این مشکل بستگی دارد.
  کوتاه ترین وضربتی ترین راه هم همین مهار آب های آسمانی است که ازنظر هیچ کس پوشیده نیست .ازنظرات کارشناسی هم اگربگذریم همه شاهدند که سالانه حجم عظیمی ازاین نعمت خدادادی جلوجشمشان به هدرمی رود وکاری هم ازدست کسی برنمی آید”من خودبچشم خویشتن بینم که جانم می رود؟؟؟!!!”
  این راهکارسالهاست که بحق مطرح می شودودرمواردی طرح هاومطالعات کارشناسی آن هم انجام شده ولی متاسفانه تاکنون به عمل نرسیده است.
  امید می روداکنون که ظاهرازمینه اقدام ازهرجهت آماده است:
  ۱-تهدیدخشکسالی وکم آبی به اوج رسیده
  ۲-رفع این معضل دراولویت برنامه ی دولت قرارگرفته
  ۳-دولت مدعی “صداقت”و”کارشناسی”است وتوجه به اقدامات اساسی وزیر بنائی دارد
  ۴- مسؤلین بومی درشهرستان واستان جایگاه مناسب ومؤثردارند وافکارعمومی وجوانان تحصیل کرده ی پرشورهم پشتوانه ی آنهامی باشند حداقل این پروژه ی حیاتی درحد شعار وطرح نماند وانشالله عملی گردد.

  پاسخ
 4. 4

  اسمان

  با دوست عزیزم موافقم و امیدوارم این مساله حیاتی هرچه زودتر حل شود.ما متحد نیستیم و این باعث میشود عقب بمانیم.شما ببینید مردم ما اعتراض نمیکنن از مسولین نمیخواهند نامه نمینوسند و حتی توی همین سایت هم نمیایندو نظر نمینویسند زیر خبرها.

  پاسخ
 5. 5

  ناشناس

  ما اگه متحد باشیم بهمون نمیگن فراشبندی. چند گروهی بودن ویژگی خاص ماست!

  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.