Related Articles

5 Comments

 1. 1

  عباس

  چرا با ایشون؟!!!!

  Reply
 2. 2

  انديشه

  مهمترین دلائل احتمالی مصاحبه گر:
  ۱-کهولت سنی حاجی،که احتمالاازبزرگ خانواده وفامیل و شهرگذشته بزرگ “شهرستان “باشد.
  ۲-ایشان درسنین جوانی ودوران فعالی جزءروشنفکران وسیاسیون فعال فراشبند زمان خودبوده است.
  ۳-ازلحاظ علمی وسوادزمان خود”هم سوادمکتبی وهمسوادحوزوی” او درحدبالا وقابل قبولی بوده است(ازسواد کلاسی ایشان اطلاعی ندارم).
  ۴-جزءمعدودافرادفعالی بوده که بامسؤولا دولت ونظام زمان خودرابطه داشتنند وازنفوذ خود برای آبادی منطقه وحل مشکلات مردم استفاده می کردند.
  ۵-خدمات عمومی قابل بیانی درکارنامه ی ایشان ودوستانش به ثبت رسیده ،که باید منتظر بمانیم اززبان خودش درپاسخ مصاحبه گرشنیده شود.
  وبه هرحال باید گفت دست،دست اندرکاران سایت”دردنیاد”انشاالله

  Reply
 3. 3

  سهیل

  کاش با دیگر بزرگان و افراد بسیار شاخص قدیمی شهر که هنوز از نعمت وجودشان بهرمند هستیم و انباشته ای از تجربه و تاریخ هستند نیز مصاحبه می شد. تا این گسست بین نسلی و شناخت گذشته مان زیر آوارها خاک نمی رفت.
  کاش قلعه فراشبند در دهه ۶۰ خراب نمی شد
  کاش حمام فراشبند که تنه به تنه حمام گنج علی خان کرمان میزد ویران نمی شد
  کاش کسی بود که بخشی از بافت قدیمی فراشبند را مرمت و در معرض دید ایندگان قرار میداد.
  کاش
  کاش
  کاش

  Reply
 4. 5

  غلامی

  تجربه بهر همه دردی دواست
  تجربه را یکدفعه کردن رواست

  تجربه کردیم و نشد تجربه

  تجربه را تجربه کردن خطاست

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.