مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    فرزاد

    دلیل اصلی ان بی محتوا شدن برنامه های صدا و سیما است..صدا و سیمای ملی که نیست میلی است..

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.