مطالب مشابه

3 Comments

 1. 1

  نسیم

  انشالله در اسفند ۹۴ جواب انها را خواهیم داد..

  پاسخ
 2. 2

  فرزاد

  مجلس اینده را با رای خود میسازیم

  پاسخ
 3. 3

  اندیشه

  خوش بودگرمحک تجربه آیدبه میان ـآ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟و
  __آقای نادران ودوستانش باید قبول کنند که مردم ایرا ن ازمرحله ی “مار” و”شکل مار”گذشته اند وحرف وشعاررادرعمل ارزیابی می کنند،نمی شودشعارمبارزه بافسادداد اماوقتی پای دوستان خوددرمیان آمدبرعکس آن عمل کرد.
  __آقای نادران بایدبپذیرد که مردم، صادقان،شففافان وحامیان منافع عمومی رادرکوران عمل وبزنگاههای حساس شناسائی می کنند وآنهاراموردارزیابی قرارمیدهند.
  __وامثال آقای نادران بایدازازین تفکرعبورنمایند که می شوددوگانه عمل کرد وباشیوه های قرون وسطائی مردم راجذب کرد.
  __اگرشرایط مناسب باشد ونیروهای غیبی واردعمل نشوند انشاالله درانتخابات آینده مردم شعورخودرانشان خواهندداد.

  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.