یکی بدادم برسه واویلا یه دل داره ۱۰۰۰ هزار تا سودا

#فراشبند 
#برق
#مدیریت_شهری

یکی بدادم برسه واویلا یه دل داره ۱۰۰۰ هزار تا سودا

#فراشبند
#برق
#مدیریت_شهری
...

شهروندان فراشبند از وضعیت نهال‌کاری و گل‌کاری در ۲ میدان‌ شهر و بلوارها گلایه دارند.

ایجاد فضای آرامش‌بخش و شاداب‌سازی سیما و منظر شهر، از جمله وظایف شهرداری‌هاست که معمولا از راه گسترش فضاهای سبز شهری، متناسب با بافت اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی شهرها محقق می‌شود و از ابتدایی‌ترین اصولی است که مدیران هر شهری باید به آن توجه کنند.

این در شرایطی است که اقلیم هر یک از استان‌های کشور، مستعد کشت و پرورش گیاهان ویژه‌ای است که بیش‌ از پیش می‌تواند فضا و منظر شهری را در چشم شهروندان زیبا جلوه ‌دهد، اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که اصلی‌ترین نهاد شهر، یعنی شهرداری‌ها، نتوانند آنگونه که باید، به این موضوع توجه و نیازهای اساسی شهروندان در این عرصه را برآورده کنند؛ چالشی که در شهر فراشبند به‌عنوان پایتخت چهارطاقی های ایران و همچنین پایتخت خرمای زاهدی ایران هم به‌ چشم می‌خورد.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد وضعیت نهال‌کاری و گل‌کاری در ۲ پارک ،  میدان‌های اصلی شهر و بلوارها نامناسب است؛ موضوعی که گلایه‌های شهروندان را نیز به‌همراه داشته‌است.
۱۴۰۰/۸/۵

#شهردارى_فراشبند 
#فضای_سبز
#آبپا 
@abpanews

شهروندان فراشبند از وضعیت نهال‌کاری و گل‌کاری در ۲ میدان‌ شهر و بلوارها گلایه دارند.

ایجاد فضای آرامش‌بخش و شاداب‌سازی سیما و منظر شهر، از جمله وظایف شهرداری‌هاست که معمولا از راه گسترش فضاهای سبز شهری، متناسب با بافت اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی شهرها محقق می‌شود و از ابتدایی‌ترین اصولی است که مدیران هر شهری باید به آن توجه کنند.

این در شرایطی است که اقلیم هر یک از استان‌های کشور، مستعد کشت و پرورش گیاهان ویژه‌ای است که بیش‌ از پیش می‌تواند فضا و منظر شهری را در چشم شهروندان زیبا جلوه ‌دهد، اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که اصلی‌ترین نهاد شهر، یعنی شهرداری‌ها، نتوانند آنگونه که باید، به این موضوع توجه و نیازهای اساسی شهروندان در این عرصه را برآورده کنند؛ چالشی که در شهر فراشبند به‌عنوان پایتخت چهارطاقی های ایران و همچنین پایتخت خرمای زاهدی ایران هم به‌ چشم می‌خورد.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد وضعیت نهال‌کاری و گل‌کاری در ۲ پارک ، میدان‌های اصلی شهر و بلوارها نامناسب است؛ موضوعی که گلایه‌های شهروندان را نیز به‌همراه داشته‌است.
۱۴۰۰/۸/۵

#شهردارى_فراشبند
#فضای_سبز
#آبپا
@abpanews
...

وضعیت عرضه بنزین در پمپ بنزین های فراشبند

فرآیند سوختگیری در جایگاه سوخت نوشادی و جایگاه عالیشوندی بصورت آزاد ( ۳۰۰۰ تومان ) آغاز شده است.

۱۴۰۰/۸/۴

#فراشبند 
#بنزین
#آبپا

وضعیت عرضه بنزین در پمپ بنزین های فراشبند

فرآیند سوختگیری در جایگاه سوخت نوشادی و جایگاه عالیشوندی بصورت آزاد ( ۳۰۰۰ تومان ) آغاز شده است.

۱۴۰۰/۸/۴

#فراشبند
#بنزین
#آبپا
...

برداشت طلای سفید در فراشبند

#پنبه
#فراشبند 
۱۴۰۰/۸/۳

برداشت طلای سفید در فراشبند

#پنبه
#فراشبند
۱۴۰۰/۸/۳
...

وقتی حقوق میگیرم:

وقتی حقوق میگیرم: ...

حافظ خوانی مارال تعجب

کد ۱۰

#حافظ_خوانی
#فراشبند
#آبپا

حافظ خوانی مارال تعجب

کد ۱۰

#حافظ_خوانی
#فراشبند
#آبپا
...

حافظ خوانی پارسا زارع 

کد ۹

#حافظ_خوانی
#فراشبند
#آبپا

حافظ خوانی پارسا زارع

کد ۹

#حافظ_خوانی
#فراشبند
#آبپا
...

حافظ خوانی المیرا بحرانی فرد از #فراشبند 

کد:۳

#حافظ_خوانی 
#فراشبند 
#آبپا

حافظ خوانی المیرا بحرانی فرد از #فراشبند

کد:۳

#حافظ_خوانی
#فراشبند
#آبپا
...

حافظ خوانی سارینا ذوالفقارلو 

کد ۸

#حافظ_خوانی
#فراشبند
#آبپا

حافظ خوانی سارینا ذوالفقارلو

کد ۸

#حافظ_خوانی
#فراشبند
#آبپا
...

حافظ خوانی زهرا کشاورز از فراشبند

کد ۷

#حافظ_خوانی
#فراشبند
#آبپا

حافظ خوانی زهرا کشاورز از فراشبند

کد ۷

#حافظ_خوانی
#فراشبند
#آبپا
...

حافظ خوانی نیایش مرادی پور، هفت ساله از #فراشبند 

کد: 1

#حافظ_خوانی

حافظ خوانی نیایش مرادی پور، هفت ساله از #فراشبند

کد: ۱

#حافظ_خوانی
...

حافظ خوانی کارن نوروزی چهار و نیم ساله از فراشبند

کد: ۶

#حافظ_خوانی
#فراشبند
#آبپا

حافظ خوانی کارن نوروزی چهار و نیم ساله از فراشبند

کد: ۶

#حافظ_خوانی
#فراشبند
#آبپا
...

حافظ خوانی آتناحمیدی کلاس اول از #فراشبند 

کد:۵

#حافظ_خوانی 
#آبپا

حافظ خوانی آتناحمیدی کلاس اول از #فراشبند

کد:۵

#حافظ_خوانی
#آبپا
...

حافظ خوانی نرگس نوروزی از فراشبند

کد: ۴

#حافظ_خوانی 
#فراشبند 
#آبپا

حافظ خوانی نرگس نوروزی از فراشبند

کد: ۴

#حافظ_خوانی
#فراشبند
#آبپا
...

حافظ خوانی ثمین روستا از فراشبند
کد :۲

#حافظ_خوانی 
#فراشبند 
#آبپا

حافظ خوانی ثمین روستا از فراشبند
کد :۲

#حافظ_خوانی
#فراشبند
#آبپا
...

زهره کشاورز رئیس شورای شهر فراشبند : 

سرپرست جدید، شهرداری را با کمتر از ۳۰ میلیون تومان موجودی تحویل گرفته است و این در حالی است که شهرداری فراشبند ماهیانه نزدیک به ۶۲۰ میلیون تومان بابت حقوق و صورت وضعیت  پیمانکاران فضای سبز و خدمات باید پرداخت کند . 

چرایی رسیدن شهرداری به این وضعیت باید بررسی شود .

#زهره_کشاورز 
#شهرداری_فراشبند 
#فراشبند 

۱۴۰۰/۷/۳۰

زهره کشاورز رئیس شورای شهر فراشبند :

سرپرست جدید، شهرداری را با کمتر از ۳۰ میلیون تومان موجودی تحویل گرفته است و این در حالی است که شهرداری فراشبند ماهیانه نزدیک به ۶۲۰ میلیون تومان بابت حقوق و صورت وضعیت پیمانکاران فضای سبز و خدمات باید پرداخت کند .

چرایی رسیدن شهرداری به این وضعیت باید بررسی شود .

#زهره_کشاورز
#شهرداری_فراشبند
#فراشبند

۱۴۰۰/۷/۳۰
...