مهندس محمد ذوالفقارلو

محمد ذوالفقارلو 

سردبیر

پست الکترونیکی :mamipedia@gmail.com

تلفن همراه سردبیر : ۹۲۲۶ ۹۱۲ ۰۹۱۷

شناسه تلگرام جهت ارتباط با ما : https://t.me/mzoolf

شناسه اینستاگرام : https://www.instagram.com/mzoolf

Most Recent Entries

  • مهندس حسین چراغی

    مهندس حسین چراغی

  • مهندس محسن عالیشوندی

    مهندس محسن عالیشوندی

  • وحید ذوالفقارلو

    وحید ذوالفقارلو

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خبرگزاری آبپا " مجاز است