تبلیغات

میز قصب در فراشبند راه اندازی می شود

فاز علمی و عملیاتی جشنواره قصب و خرمای سال ۹۵ فراشبند با تشکیل نشست های همفکری و برنامه ریزی کلید خورد. به گزارش آبپا مزارعی و کارکنان اداره کار میزبا...

جشن قصب و خرما