ad

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    مردم بدانید

    ای مردم بدانید پزشکان خانواده نباید حق ویزیت دریافت کنند که این خود تخلف است که در حق مردم فراشبند توسط پزشکان خانواده صورت میپذیرد

    ۳
    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خبرگزاری آبپا " مجاز است