ad

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    حسن

    برادر جان هر دودی علیه محیط زیست نیست . این میزان دود فلور کاملا طبیعی و عادی است.

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خبرگزاری آبپا " مجاز است