ad

مطالب مشابه

One Comment

 1. 1

  حسانی

  ? ایران و ژاپن از نگاه آمار:

  ? جمعیت
  ژاپن : ١۴٨ میلیون ( ١/۶٢ برابر )
  ایران : ٨٠ میلیون

  ?پرونده های قضایی
  ژاپن : ٩٠٠ هزار پرونده
  ایران : ١۵ میلیون پرونده ( ١۶ برابر )

  ? تعداد زندانیان
  ژاپن : ۶٣ هزار نفر
  ایران : ٢۵٠ هزار نفر ( ۴ برابر )

  ? با این که جمعیت ژاپن نزدیک به دو برابر ماست اما تعداد پرونده‌های قضایی و زندانیان در ایران چندین برابر ژاپن است این در حالیست که ما در طول ۴٠ سال اخیر نزدیک به ١۵ میلیارد دلار صرف سازمانهایی کردیم تا به مردم بیاموزند که دزدی و خلاف نکنند ولی آنجا نیازی به این بودجه‌ها نیست چون…

  ? تولید ناخالص داخلی
  ژاپن : ۵ تریلیون دلار ( ١٠ برابر )
  ایران : نیم تریلیون دلار

  ? تمام اقتصاد کشور ژاپن به بخش خصوصی واگذار شده است و دولت‌ها فقط مسئول برقراری امنیت و نظم اجتماعی هستند . دولت و یا شرکت های وابسته به دولت نیز رقیب بخش خصوصی نبوده که اقتصاد تنها در دست عده ای محدود باشد.

  ? تعداد مدیران دولتی
  ژاپن : ١٢ هزار نفر
  ایران : ٢۴٧ هزار نفر ( ٢٠ برابر )

  ? اقتصاد ژاپن ١٠ برابر اقتصاد ماست اما تعداد مدیران دولتی در ایران ٢٠ برابر ژاپن است . یعنی در ژاپن به ازای هر ١٠ هزار نفر یک مدیر دارند ولی در ایران به ازای هر ٣٢٠ نفر یک مدیر داریم.

  ? نمره شاخص فساد از ١٠٠
  ژاپن : ٩١ نمره
  ایران= ١٢ نمره

  ? بهترین و پیشرفته‌ترین راهکار مبارزه با فساد از هر نوع و توسط هر مقامی آزادی بیان و آزادی مطبوعات است ، درباره مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی بسیار گفتند اما تصور کنید به جای این همه سمینار و سخنرانی مبارزه با فساد ، مسئولین خود را در یک اتاق شیشه‌ای و در معرض تماشای میلیون‌ها چشم احساس کنند آنگاه قطعاً دیگر دست از پا خطا نخواهند کرد و با همین راهکار ساده اقتصاد ژاپن یکی از ٢٠ اقتصاد شفاف و سالم جهان است اما کشور ما یکی از ١۵ اقتصاد فاسد جهان است!!

  ۳
  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خبرگزاری آبپا " مجاز است