ad

مطالب مشابه

One Comment

 1. 1

  زارع

  🔺مقایسه درآمد کارمندان دولتی در ایران و ۱۰ کشور دنیا

  🇮🇷 وضعیت کارمندان دولت در ایران
  ✍علی هادی زاده

  🔹دولت حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار کارمند رسمی، قراردادی و روزمزد دارد که با ۶۰۰ هزار نیروی مسلح، یک میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته کشوری و ۶۰۰ هزار بازنشسته لشکری، هر ماه به حدود چهار میلیون و ۷۰۴ هزار نفر حقوق پرداخت می کند.

  ⬅️ با توجه به آمار حدود ۲۲ میلیون نفر شاغل داریم و این یعنی حدود ۲۵ درصد از کل جمعیت شاغل ما در بخش دولتی کار می کنند.
  حداقل حقوق آنها هم حدود یک میلیون تومان تعیین شده است.

  🔷 حالا با سایر کشورها مقایسه کنیم:

  🇳🇴 وضعیت کارمندان دولت در نروژ

  میزان جمعیت: پنج میلیون نفر
  نرخ بیکاری: ۴.۸ درصد
  حداقل درآمد کارمندان دولت در ماه:
  ۲۷۰۰ دلار
  درصد کارمندان دولتی به کل جمعیت شاغل:
  ۳۰ درصد

  🇩🇰 وضعیت کارمندان دولت در دانمارک

  میزان جمعیت: پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر
  نرخ بیکاری: ۵.۸ درصد
  حداقل درآمد کارمندان دولت در ماه:
  ۲۳۵۰ دلار
  درصد کارمندان دولتی به کل جمعیت شاغل:
  ۲۹.۱ درصد

  🇸🇪 وضعیت کارمندان دولت در سوئد

  میزان جمعیت: ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر
  نرخ بیکاری: ۶.۱ درصد
  حداقل درآمد کارمندان دولت در ماه:
  ۱۶۰۰ دلار
  درصد کارمندان دولتی به کل جمعیت شاغل:
  ۲۸.۶ درصد

  🇫🇮 وضعیت کارمندان دولت در فنلاند
  میزان جمعیت: پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر
  نرخ بیکاری: ۷.۹ درصد
  حداقل درآمد کارمندان دولت در ماه:
  ۲۲۴۰ دلار
  درصد کارمندان دولتی به کل جمعیت شاغل:
  ۲۴.۹ درصد

  🇫🇷 وضعیت کارمندان دولت در فرانسه
  میزان جمعیت: ۶۸ میلیون نفر
  نرخ بیکاری: ۹.۶ درصد
  حداقل درآمد کارمندان دولت در ماه:
  ۱۷۵۰ دلار
  درصد کارمندان دولتی به کل جمعیت شاغل:
  ۲۱.۴ درصد

  🇨🇦 وضعیت کارمندان دولت در کانادا
  میزان جمعیت: ۳۵ میلیون نفر
  نرخ بیکاری: ۶.۶ درصد
  حداقل درآمد کارمندان دولت در ماه:
  ۲۷۰۰ دلار
  درصد کارمندان دولتی به کل جمعیت شاغل:
  ۱۸.۲ درصد

  🇬🇷 وضعیت کارمندان دولت در یونان
  میزان جمعیت: ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر
  نرخ بیکاری: ۲۳ درصد
  حداقل درآمد کارمندان دولت در ماه:
  ۷۶۲ دلار
  درصد کارمندان دولتی به کل جمعیت شاغل:
  ۱۸ درصد

  🇬🇧 وضعیت کارمندان دولت در انگلستان
  میزان جمعیت: ۵۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر
  نرخ بیکاری: ۳.۱ درصد
  حداقل درآمد کارمندان دولت در ماه:
  ۱۳۴۰ دلار
  درصد کارمندان دولتی به کل جمعیت شاغل:
  ۱۶.۴ درصد

  🇹🇷 وضعیت کارمندان دولت در ترکیه
  میزان جمعیت: ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر
  نرخ بیکاری: ۱۱.۸ درصد
  حداقل درآمد کارمندان دولت در ماه:
  ۴۵۰ دلار
  درصد کارمندان دولتی به کل جمعیت شاغل:
  ۱۲.۴ درصد

  🇯🇵 وضعیت کارمندان دولت در ژاپن
  میزان جمعیت: ۱۲۶ میلیون نفر
  نرخ بیکاری: سه درصد
  حداقل درآمد کارمندان دولت در ماه:
  ۱۰۰۰ دلار
  درصد کارمندان دولتی به کل جمعیت شاغل:
  ۵.۹ درصد
  ۰  ۰
  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خبرگزاری آبپا " مجاز است