شهردار فراشبند با انتشار یادداشت کوتاهی نسبت به انتقادها از هرس درختان بلوار انقلاب پاسخ داد.

عرض سلام و ادب خدمت همشهران عزیز فراشبندی که دلسوزانه دل نگران هرس درختان کنوکارپوس هیچ وقت اصلاح نشده موجود در شهر فراشبند هستند.

دوستان این یک نمونه از درختانی است که در شهر بوشهر که کمتر از دو هفته از اصلاح آنها گذشته است‌.

باید عنایت داشته باشید که ما در شهر درخت زیبا و چشم نواز می خواهیم نه درخت صرفا بزرگ، درختانی که در بلوار شهر اصلاح شده به زودی زیباتر از حالت اول خواهد شد و در هرس های بعدی شاهد زیبایی آنها خواهیم بود.

فقط کافی است که به خادمین خود در شهرداری اعتماد داشته و محبت نموده اندکی فرصت دهید.

مجدد از تمامی منتقدین هرس درختان صمیمانه تشکر می نمایم.

حسین محمدی – شهردار فراشبند

آبپا پاسخ شهردار فراشبند در خصوص هرس درختان و دل نگرانی شهروندان