عکس های منتخب انجمن عکس و فیلم فراشبند:

در این بخش عکس‌های منتخب کاربران به نمایش در خواهد آمد که عکس های منتخب توسط آقایان رضا قیاسی و حمیدرضا رضایی بصورت هفتگی انتخاب و منتشر می شود.

photo_2017-11-05_15-49-54 عکس های منتخب هفته انجمن عکس و فیلم فراشبند

عکاس : مهدی پورزارعیphoto_2017-11-05_15-50-03 عکس های منتخب هفته انجمن عکس و فیلم فراشبند

عکاس : مهدی پورزارعیphoto_2017-11-05_15-50-06 عکس های منتخب هفته انجمن عکس و فیلم فراشبند

عکاس : مهدی پورزارعیphoto_2017-11-05_15-50-13 عکس های منتخب هفته انجمن عکس و فیلم فراشبند

عکاس : مهدی پورزارعیphoto_2017-11-05_15-50-17 عکس های منتخب هفته انجمن عکس و فیلم فراشبند

عکاس : وحید محمدی

photo_2017-11-05_15-50-10 عکس های منتخب هفته انجمن عکس و فیلم فراشبند

عکاس : وحید محمدی