سعید-زارعی جزئیات زلزله‌ای که ۱۵۰ میلیون نفر احساس کردند

دکتر سعید زارعی

زلزله اخیر ایلام و کرمانشاه حدود ۳۰ برابر زلزله بم انرژی داشته است و در منطقه زاگرس کم سابقه بوده است.

اصولا یک زلزله یک ریشتری حدودا به اندازه ۱ کیلوگرم TNT, یک زلزله ۵ ریشتری به اندازه بیش از ۳۱۰۰۰ تن TNT. و یک زلزله ۶ ریشتری به اندازه ۱ بمب هیدروژنی قدرت دارد. در این صورت زلزله بیش از ۸ ریشتری بیش از ۶۰۰۰ بمب هیدروژنی قدرت دارد که از حد تصور خارج است. زلزله لحظاتی پیش مرز ایران و عراق در نزدیکی قصر شیرین و سلیمانیه عراق احتمالا بر روی گسل سرپل ذهاب اتفاق افتاده که سابقه زلزله ۵ ریشتری را داشته است.هنوز گسل اصلی عامل زلزله مشخص نیست و در روزهای آینده اطلاعات دقیقتری می توان ارایه کرد.

شایعات بعد از هر زلزله قوت میگیرد که هیچ جنبه ی علمی ندارند و همانگونه که اشاره شد همچین زلزله ای با بزرگی بیش از ۷.۲ ریشتر نیاز به انرژی عظیمی دارد. یک زلزله ۱۰ ریشتری میتواند کل کره زمین را تا چند ساعت بلرزاند و سونامی های عظیمی به وقوع خواهد پیوست. پس لرزه های زلزله لحظاتی پیش احتمالا در روزها و ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت.بیش از ۱۵۰ میلیون نفر این زلزله را حس کرده اند و پیش بینی میشود خسارت های مالی وجانی زیادی در پی داشته باشد.

کشور ما به دلیل قرارگیری در کمربند زلزله هرلحظه امکان رخداد زمین لرزه های مهیب را دارد که لزوم توجه و آمادگی پیش، همزمان و بعد از زلزله را اثبات میکند.

بامداد ۲۲ آبان ۹۶