به گزارش آبپا جام والیبال کارمندان فراشبند بعد از ده شب رقابت نزدیک تیم ها ، به تیم تعاونی رسید.

DSC05261 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شد

این مسابقات با حضور شش تیم در سالن شهدا مجموعه ورزشی شهید عالیشوندی برگزار شد که در نهایت تیم های تعاونی – برق و نیروی انتظامی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب نمودند و تیم جهاد کشاورزی نیز بعنوان تیم اخلاق معرفی شد که در پایان هدایای تیم ها با حضور سرپرست فرمانداری فراشبند و مسئولین ادارات به تیم های برتر اهدا شد.

یادآور می شود که بازی شب گذشته و پایانی با یک دقیقه سکوت و تاخیر به احترام و گرامیداشت خاطره تلخ فاجعه زلزله غرب کشور برگزار شد.

DSC05216 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05217 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05220 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05221 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05222 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05223 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05224 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05225 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05226 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05227 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05228 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05229 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05231 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05232 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05233 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05235 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05236 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05240 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05242 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05243 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05246 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05247 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05253 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05258 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05259 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شدDSC05262 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شد

DSC05250 تیم تعاونی قهرمان جام والیبال کارمندان فراشبند شد