تکمیل-زیر-ساخت-های-شهرک-صنعتی-فراشبند-در-گام-آخر تکمیل زیر ساخت های شهرک صنعتی فراشبند در گام آخر

در راستای تکمیل زیر ساخت های شهرک صنعتی فراشبند ، شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی فراشبند به طول ۲ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان در حال اجرا است.

اسفند ماه سال گذشته نیز خط تغذیه گاز شهرک صنعتی از روستای آویز به طول ۴ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان اجرا شده است.
عالیشوندی مدیر شهرک صنعتی فراشبند با اعلام این خبر افزود: لازمه جذب سرمایه گذار و ورود صنعتگر به شهرک صنعتی ، تکمیل زیر ساخت های مورد نیاز از جمله تامین آب ، برق و گاز می باشد که با پیگیری های صورت گرفته خوشبختانه شهرک صنعتی فراشبند در این مورد در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد و آب ،برق و گاز در مجاور زمین صنعتگر تامین و در کمترین زمان ممکن در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد.

تکمیل-زیر-ساخت-های-شهرک-صنعتی-فراشبند-در-گام-آخر1 تکمیل زیر ساخت های شهرک صنعتی فراشبند در گام آخر