ad

مطالب مشابه

One Comment

  1. 1

    حسین

    کار زیبایی بوده
    هیچ واژه ای نمی تواند توصیف ایثار مادران را بخوبی ادا کند

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خبرگزاری آبپا " مجاز است