به گزارش آبپا در حاشیه راهپیمایی روز ۱۳ آبان میز مبادله و اهدای کتاب توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فراشبند برپا شد.
در این رویداد فرهنگی  بیش از ۲۰۰ جلد کتاب به دانش آموزان اهدا شد.

 

photo_2017-11-04_15-48-44 برپایی میز مبادله و اهدای کتاب در حاشیه راهپیمایی روز 13 آبان در فراشبندphoto_2017-11-04_15-48-37 برپایی میز مبادله و اهدای کتاب در حاشیه راهپیمایی روز 13 آبان در فراشبندphoto_2017-11-04_15-48-49 برپایی میز مبادله و اهدای کتاب در حاشیه راهپیمایی روز 13 آبان در فراشبند